دبیرستان دوره اول پسرانه علامه حلی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
خیابان امام خیابانميني خیابان شيخیابان هادي ك زمانپور
02166718181
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه