دبیرستان دوره اول پسرانه علامه حلی 6 تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
خیابان شهرآرا،انتهای کوچه سی امآقای افشار 09124165988
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه