دبیرستان دوره اول پسرانه علوی تبريز

تبریز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
میدان ساعت اول ارتش جنوبی روبروی بیمه آسیا جنب بانک پاسارگاد کوچه نعیمی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه