دبیرستان دوره اول پسرانه غیردولتی شهریار ایران مشهد

خراسان رضوی مشهد
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
مشهد وکیل آباد ۶۳ بین آزادگان۴ و ۶
05135026311
همکلاسی
تعداد کلاس: 18
سال تاسیس: 1401
تعداد طبقات: 4
مساحت زیربنا: 1500

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه