دبیرستان دوره اول پسرانه فارابی گرگان

گرگان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خ پاسداران-کوچه بوعلی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه