دبیرستان دوره اول پسرانه فجر تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
توبان افسریه سه راه تختی بلوارهجرت نرسیده به میدان مطهری شهرک فجر
02133242005
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه