دبیرستان دوره اول پسرانه فردوسی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
شهرك قدس - فاز 5 - خیابان سيماي ايران
02188083961
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه