دبیرستان دوره اول پسرانه فرزانگان پویا تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
آيت اله كاشاني،خیابانيابان كيهان،خیابانيابان شهيد براتلو
02144073153
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه