دبیرستان دوره اول پسرانه فرهنگ تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
یافت آباد ارشد آباد بالاتراز ناحیه 3 شهرداری
02166781925
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه