دبیرستان دوره اول پسرانه فرهنگ پاکدشت

پاکدشت
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
پارچین-دوهزارواحدی
03603070610
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه