دبیرستان دوره اول پسرانه فرهیختگان منتظر اردبيل

اردبيل
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
میدان توحید به طرف میدان ورزش جنب دبستان قیام
04513330020
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه