دبیرستان دوره اول پسرانه قلم 1 اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
اصفهان خ جی-بعد از 4راه پروین-به سمت میدان احمد آباد-کوچه مسجد النبی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه