دبیرستان دوره اول پسرانه متین تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
دهکده سه راه چشمه اتوبان کوهک جنب هتل بستان
02144753564
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه