دبیرستان دوره اول پسرانه مدرس ابرکوه

ابرکوه
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
بلوار جمهوری اسلامی روبروی استخر شهید صالحی
03532822755
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه