دبیرستان دوره اول پسرانه مدرس تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
پيروزي - چهارم نيرو هوايي- نبش 3/29 پلاك118
02177470377
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه