دبیرستان دوره اول پسرانه مدرس تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
پیروزی - خیابان چهارم نیروی هوایی - نبش 3/29-پلاک 118
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه