دبیرستان دوره اول پسرانه مشاهیر اعظم يزد

یزد
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار حمیدیا -میدان راه آهن
03537248383
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه