دبیرستان دوره اول پسرانه ملاصدرا تفت

تفت
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
محله غیاث آباد- کوچه مدرسه
03532623220
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه