دبیرستان دوره اول پسرانه منتظر تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان جمالزاده جنوبي ك رشتچي پ 22
02166932436
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه