دبیرستان دوره اول پسرانه میرزا کوچک خان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
سردار جنگل خیابان 20 متری بهار شرقی جنب پمپ گاز خیابان 10 متری
02144414414
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه