دبیرستان دوره اول پسرانه میزان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان حبيب اللهي بلوار سهرورد خیابان لطفعلي خیاباناني كوچه پارس
02166520289
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه