دبیرستان دوره اول پسرانه میعاد تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
آيت االه كاشاني- بوستان 1 گلستان 2 پ43
02144604855
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه