دبیرستان دوره اول پسرانه میعاد نور تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان مجاهدین اسلام - آبسردار - کوچه شهید استنکافی (سیمین)- پلاک 6
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه