دبیرستان دوره اول پسرانه نبوت تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
ميدان نبوت خیابان شهيد كميجاني روبروي شهرداري
02177941114
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه