دبیرستان دوره اول پسرانه نبی اکرم تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
نارمک - خیابان آیت -چهاراه تلفنخانه-خیابان ثانی -بعد تقاطع سمنگان - کوچه اختصاصی
02177826151
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه