دبیرستان دوره اول پسرانه نمونه دولتی کمال تبریز

تبریز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
خیابان ائل گلی، کوی الهی پرست، هیجده متری دوم شرقی
041333288085 - 04133323192
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه