دبیرستان دوره اول پسرانه نمونه زمانی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
شهرك شكوفه - خیابان شهيد امير بخیابانتياري (مطهري سابق ) پ 2
02155842828
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه