دبیرستان دوره اول پسرانه نواندیشان شيراز

شيراز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
چهارراه اردیبهشت روبه روی آزمایشگاه دانش پور پ16
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه