دبیرستان دوره اول پسرانه نوری تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خ پیروزی-نرسیده به اتوبان بسیج-بلوار ابوذر-خ پاسدار گمنام-خ امام حسن-خ شهدای تفحص
02133180503
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه