دبیرستان دوره اول پسرانه نوید صالحین تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- خیابان ایرانشناسی- خیابان یازدهم
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه