دبیرستان دوره اول پسرانه نیکان ورامين

ورامين
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
ورامین مهدیه _روبروی فروشگاه فرهنگیان
02136255602
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه