دبیرستان دوره اول پسرانه نیکپور يزد

یزد
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابان مطهری - کوچه خلف باغ -روبروی باغ مظفر
03516221805
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه