دبیرستان دوره اول پسرانه نیک پرور کرج

کرج
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
فردیس- خیابان هجدهم
02636502995
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه