دبیرستان دوره اول پسرانه هجرت تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابان شهيد فلاحي-خیابان اعجازي-خیابان ميرزايي
02122411862
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه