دبیرستان دوره اول پسرانه هوشمند تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
شهيد آبشناسان،نرسيده به شهران،سميه شرقي
02144818117
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه