دبیرستان دوره اول پسرانه والعصر تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان آفریقا بعد از پمپ بنزین ک عاطفی بن بست ساسان
02122053362
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه