دبیرستان دوره اول پسرانه پویندگان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
ستارخیابانان برق آلستوم خیابان جهاني نسب
02144236368
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه