دبیرستان دوره اول پسرانه پیام امام تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابان پاسداران - دولت - خیابان دیباجی جنوبی - خیابان سنجابی - کوچه میر فرشی-کوچه آزاده پ پلاک پل
02122766576
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه