دبیرستان دوره اول پسرانه کار آفرین تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بالاترازمیدان ولیعصر (عج )_روبروی سینمااستقلال کوچه شهیدفخاری پ24
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه