دبیرستان دوره اول پسرانه یاسر تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
خیابان باهنر-خیابان دزاشيب-خیابان رمضاني- ك ياسمن
02122748232
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه