دبیرستان دوره اول پسرانه 14خرداد تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
شهرک گلستان بلوار امیر کبیر بلوار گلها یاس 11
02144702878
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه