دبیرستان دوره اول پسرانه 15خرداد تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
مولوي نرسيده به چهارراهوحدت اسلامي كوچه شهيدقاسمي پ18
02155607474
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه