دبیرستان دوره اول پسرانه 19 بهمن تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
اتوبان افسریه - شهرک شهید شجاعی(قصر فیروزه یک)-جنب مسجد- مهد کودک سابق
02133234185
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه