دبیرستان دوره اول تیزهوشان دخترانه فرزانگان امین تبریز

تبریز
دخترانه
دبیرستان دوره اول
استعدادهای درخشان
تبریز، ولیعصر، خیابان توانیر شمالی، خیابان پارک دوم
۰۴۱۳۳۲۸۲۲۶۴ - ۰۴۱۳۳۲۸۵۲۶۴
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه