دبیرستان دوره دوم دخترانه آل زهرا(س ) اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خ رزمندگان جنب کوچه مسجدعلی - خیابان جابر انصاری، خیابان آذر، کوی پارک 68 -
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه