دبیرستان دوره دوم دخترانه ابوعلی سینا 2 (فرهنگ) تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خ خسرو جنوبی-کوچه مصطفوی-پ 9
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه