دبیرستان دوره دوم دخترانه ابوعلی سینا تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
ستارخان-خیابان صحرایی- روبروی آتش نشانی- نبش میدان صحرایی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه