دبیرستان دوره دوم دخترانه اطهران تبريز

تبریز
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان باغشمال - جنب خیابان ورزش
04135566959
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه