دبیرستان دوره دوم دخترانه البرز کرمانشاه

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
22 بهمن میدان گلستان کوی گیوه چی پلاک 5 و 7
08318231580
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه