دبیرستان دوره دوم دخترانه الزهرا اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
خ رزمندگان نرسیده به فلکه ماه فرخی- کوی گلشن
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه